dijous, 15 de març de 2018

Totes les famílies que varen facilitar la seva adreça electrònica han rebut un correu del Servei d'Innovació Educativa per poder accedir a la plataforma de llibres electrònics de la Conselleria d'Educació i Universitat.
PER PRACTICAR LES HORES
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/index.html


 SI VOLEU PRACTICAR LA G / J  EN CASTELLÀ

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate3/contenido/sd01/sd01_oa05/index.html


                                          TEATRE EN ANGLÈS